# قشقایی

شعر از خودم............

گچن گین گره گلمز   جوان لک ایلیر یانمنن پرواز           قرشیه تورمش نوچـــــــــــه غاز باخش من عین میرشکال باز         گـــــــــــــچن گین بگن گره گلمز بیز قوجالدک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 24 بازدید