قربان اولایدی

قربان اولایدی

 

نولی داغلاری صفاس                                                  

 بهاری خوب قیشی پس

نابود اولمش یاری هست و نیس                                  

 یادگارل داغلاری بز قربان

بو داغلارده وار منن چوخ نشان                                   

  ادمشم هر رو گه ده بیر تیر کمان

ورمشم هر تیرنن بیر جیران                                          

 بگن من اجیران لری قربان

داغلاری قرده دشت لری گل                                    

  من صیاد سن باغ لر بلبل

یادن چخمز چشمه ی رهیز قلقل                               

 او گین لری هام دوس لر قربان

نچ هرن ددم ادمدی نوچ                                            

 گاه وروردم قویون و گاه قوچ

این شل اولمشم از ناحیه ی قچ                               

 او گین لری بگن من قربان

نولی دنانی داغ ای بی وفا                                          

گل تا سیرک پادناده سیر وصفا

شهیدن نقل دزدک بارگاه                                             

بگن اولایدم او آغ قارلری قربان

دیش مرمرده سینه قار                                                 

قدم گتررده چخ با وقار

صرف ادرده برف شیری نن نهار                                     

 الایدم هم ناهار الگی قربان

تاسک دشنی بال کون                                                  

یار آلمش منن تاب توان

شیرین جان ادیدم قربان                                               

گزل هر قدم رنجی دوس قربان

کره کره ده قربان قله دیزه                                             

گزل آچ آغ صورت قشنگ ایزه

تو ورب باخر من آلا گزه                                                   

منم دوسم آلا گزی قربان

بری روزده دنانی دشه                                              

مات اولمشم بودر پروردگار ایشه

داغلاره دوله قارده فصل قشه                                       

اوگین لر دوسم دلبر قربان

گزل آل جان ورم توان                                                     

تادیم فدا ایلمشم جان

محمدعلی دیر تکمشی جوان لر قانه                            

 آخر اولی جوان لر قاننی قربان

حیفم گلر شکار شیره ییه تلکه                                      

 آسمان وروردم تیهوینن کبکه

آخر آلانی یدی سن کلکه                                               

او گین لری دوسم قربانه

هر اولان بیرگین السه                                                 

 دردی گران عاشق نیج اولاسه

یوخ بو دردی چارسه                                                    

 چارله گین لر ی قربانه

دیر محد شعرینن پریشانم                                             

حالم خراب بد احوالم

بگن زندگی دن برکنارم                                                  

خوش گین لری من قربانه

عاشق لگ پیس کین ده                                                 

جیگر دوله  این ده

گرگ معشوق نصیب کمده                                            

 اولایدی ایرک زخمنی قربانه

محد دیر بو ایرگی واره کرشمه                                      

 اگر بال چاخاردسی گل اوچمه

گرورسم تیرنن سن کچمه                                          

  او تیرلری بگن سن قربانه

اودن چخب غمزه ادنه                                                  

 قدم گترب آسمان باخانه

آلا گزلره سرمه ورنه                                                   

  او لحظه هام کس گزی قربانه

اوجا بویی خم اولماسن                                                 

 بابای قوجالب آنای المسن

محبتی تمام اولماسن                                                   

 بگن او محبت له گین لری قربانه

سحر گاه یویوردی صابونن ایزه                                        

 آغ صورتی الررده بیزه

هیچ  یرده گرممشدم بو قزه                                          

 از یاری اولایده رعنا بویی قربانه

آدیده پرچم واره یرده سرنشان                                       

عاشق دردینن دیوانه اولب قاچان

آلاردی دل خونن جان                                                   

عاشق اوگین لری قربان


 

این شعر در سال ۱۳۷۵ سروده شده است

/ 1 نظر / 40 بازدید
حسن کیانور

سلامی به طراوت بهار شورانگیز و خوشحال از دیدن سایت ترک قشقایی تان ، با توجه به زبان مادریم که ترکی آذربایجانی است لاکن شعرهایتان را خواندم و کل قضیه را فهمیدم باشد که کاش تمام کلمان را میفهمیدم بیشتر لذت میبردم . خوشحال خواهم بود که تبادل زینک داشته باشیم {کیان )