اشعار ترکی و عکس ترکی قشقایی (ملک حسین قره بیگی توابع)

گذشته من با وجود تو همیشه درخشان است(افتخار من قشقایی)

بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست