اشعار ترکی و عکس ترکی قشقایی (ملک حسین قره بیگی توابع)

گذشته من با وجود تو همیشه درخشان است(افتخار من قشقایی)

قربان اولایدی

قربان اولایدی   نولی داغلاری صفاس                                                    بهاری خوب قیشی پس نابود اولمش یاری هست و نیس                                    یادگارل داغلاری بز قربان بو داغلارده وار منن چوخ نشان                                      ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 40 بازدید

شعر از خودم............

گچن گین گره گلمز   جوان لک ایلیر یانمنن پرواز           قرشیه تورمش نوچـــــــــــه غاز باخش من عین میرشکال باز         گـــــــــــــچن گین بگن گره گلمز بیز قوجالدک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 25 بازدید
بهمن 91
3 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
3 پست